Tävlingsreglemente

§ 1. ARRANGÖR
Norden Cup arrangeras av Kärra Handbollförening.

§ 2. SPELREGLER
Norden Cup spelas efter IHF's regler i tillämpliga delar och SHF's tävlingsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande IHF's regler gäller den engelska texten.
Regeln gällande Skadad spelare , 3 anfall  - kommer inte att följas.

Punktmarkering är tillåten.

§ 3. KLASSINDELNING
Norden Cup 2024 spelas för Pojkar 16(födda 08/09), Flickor 16 (födda 08/09), Pojkar 14 (födda 10) och Flickor 14(födda 10), Pojkar 13 (födda 11), Flickor 13 (födda 11).

Pojkar 16 Elit A
Flickor 16 Elit A
Pojkar 14 Elit A
Flickor 14 Elit A
Pojkar 13 Elit A
Flickor 13 Elit A
Pojkar 13/14 Elit B
Flickor 13/14 Elit B

§ 4. TÄVLINGSFORM
Norden Cup inleder med gruppspel och därefter spelas slutspelsmatcher och placeringsmatcher.

Pojkar 16 Elit A - 2 st 4-lagsgrupper, 2 st 5-lagsgrupper
Flickor 16 Elit A - 4 st 4-lagsgrupper
Pojkar 14 Elit A - 3 st 4-lagsgrupper, 1 st 5-lagsgrupp
Flickor 14 Elit A - 2 st 4-lagsgrupper, 2 st 5-lagsgrupper
Pojkar 13 Elit A - 4 st 4-lagsgrupper
Flickor 13 Elit A - 2 st 4-lagsgrupper, 2 st 5-lagsgrupper
Flickor 13/14 Elit B - 2 st 4 lagsgrupper


Grundspel:
Ordningsföljden mellan lagen i gruppspel avgörs efter:

1. Poäng
2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag
    (1. Poäng 2. Målskillnad. 3. Antal gjorda mål)
3. Målskillnad (totalt)
4. Flest antal gjorda mål (totalt)
5. Lottning.

Slutspel:
4 st 4-lagsgrupper
Efter gruppspelet går de två första lagen i varje grupp vidare till kvartsfinaler. Vinnarna i kvartsfinalerna gör på sedvanligt sätt upp om placeringarna 1-4.
Förlorarna i kvarts finalerna gör på samma sätt upp om placeringarna 4-8.
Treorna och fyrorna gör upp om placeringarna 9-16 på samma sätt som placeringarna 1-8.

3 st 5-lagsgrupper och 1 st 4-lagsgrupp.
Efter gruppspelet går de två första lagen i varje grupp vidare till kvartsfinaler. Vinnarna i kvartsfinalerna gör på sedvanligt sätt upp om placeringarna 1-4.
Förlorarna i kvarts finalerna gör på samma sätt upp om placeringarna 4-8.
Treorna och fyrorna gör upp om placeringarna 9-16 på samma sätt som placeringarna 1-8.
Femmorna gör upp om placeringarna 17-19 i ett gruppspel.

2 st 4-lagsgrupper, 2 st 5-lagsgrupp
Efter gruppspelet går de två första lagen i varje grupp vidare till kvartsfinaler. Vinnarna i kvartsfinalerna gör på sedavnligt sätt upp om placeringarna 1-4.
Förlorarna i kvartsfinalerna gör på samma sätt upp om placeringarna 5-8.
Treorna gör upp om placeringarna 9-12 i ett gruppspel och  fyrorna och femmorna gör upp om platserna 13-18 i i två gruppspel om 3 lag, där 1:orna möts om placering 13-14 och tvårona om placering 15-16 och treorna om placering 17-18.

3 st 4-lagsgrupper, 1 st 5-lagsgrupp
Efter gruppspelet går de två första lagen i varje grupp vidare till kvartsfinaler. Vinnarna i kvartsfinalerna gör på sedavnligt sätt upp om placeringarna 1-4.
Förlorarna i kvartsfinalerna gör på samma sätt upp om placeringarna 5-8.
Treorna gör upp om placeringarna 9-12 i ett gruppspel och  fyrorna och femman gör upp om platserna 13-17 i ett gruppspel om 5 lag.

2 st 4-lagsgrupper
Efter gruppspelet går de två första lagen i varje grupp vidare till kvartsfinaler. Vinnarna i kvartsfinalerna gör på sedvanligt sätt upp om placeringarna 1-4.
Förlorarna i kvartsfinalerna gör på samma sätt upp om placeringarna 5-8.

1 st 6-lagsgrupp
Alla möter alla i en enkelserie. Därfter gör 1:an och 2:an gruppen upp ien final. 3:an och 4:an om tredjeplatsen och 5:an och 6:an om femteplatsen.


Oavgjorda slutspelsmatcher och förlängning
Vid oavgjord match i slutspelsmatch eller placeringsmatch blir det avgörande genom ”sudden death”. Dvs första målet vinner.
Vid oavgjord finalmatch tillgrips förlängning 1 x 5 min, om det fortfarande är oavgjort efter förlängning blir det avgörande genom ”sudden death”.
Förlängning och sudden death spel startas genom lottning av bollen, undantag final som går till sudden death. Där startar lag med boll som ej startade vid förlängningen.

Alla lag i Elit A garanteras sex matcher.

§ 5. ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE
Ett lag kan använda ett obegränsat antal spelare under en match.
Det är tillåtet att använda en spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass.

§ 6. MATCHTID
Flickor och Pojkar 16 spelar 2 x 25 minuter
Övriga matcher spelas 2 x 20 min.

§ 7. INFÖR MATCH

Laguppställning:
Laguppställning skall lämnas in på avsedd blankett som gäller under hela turneringen (kan kompletteras) till skolchefen eller till Tävlingskansliet i Valhalla under ankomstdagen. Vid användade av fler än 17 spelare per lag under turneringen skall en laguppställning lämnas in inför varje match. Stickprovskontroll av laguppställning sker vid utvalda matcher. På laguppställningen måste ledaren lämna ett mobil-telefonnummer där laget kan nås under turneringen.

Spelardräkter:
Vid lika tröjfärg, byter bortalaget.

Vid match:

  • Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början.
  • Lagen äger ej rätt att begära lag time-out. Ingen time out vid straffkast.
  • Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.
  • Efter match ska respektive lag-ansvarig signera matchprotokollet.
  • Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.


Bollar:
Norden Cup håller med spelduglig och godkänd boll för klassen rätt storlek.

  • Pojkar 16 spelar med IHF storlek 3, 58-60 cm.
  • Flickor 16, Pojkar 14 och Pojkar 13 spelas med IHF storlek 2, 54-56 cm.
  • Flickor 14 och Flickor 13 Spelare IHF storlek 1, 50-52 cm.


Klister får användas i alla klasser.

§ 8. ÅLDERSLEGITIMATION
Samtliga spelare ska på begäran av tävlingsledningen kunna styrka sin ålder. Gäller även svenska lag. Lag som använder okvalificerade spelare utesluts ur turneringen.

§ 9. DOMARE OCH FUNKTIONÄRER
Alla matcher  döms av två-domare.

§ 10. TÄVLINGSJURY
Tävlingsjuryn består av Magnus Björklund, Krister Broman och Thomas Willram;

Protest och bestraffnings- ärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan inte överklagas eller ändras.

§ 11. PROTESTER OCH BESTRAFFNING
Protester skall inlämnas till närmaste tävlingssekretariat 15 minuter efter det att berörd match avslutas. Protesavgift (SEK 500) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgiften återfås om protesten godkänns.

§ 12. RÖTT KORT
Ett rött kort, direkt eller efter tre utvisningar ger ej en match avstängning i turneringen.
Två röda kort oavsett direkt eller efter tre utvisningar ger en match avstängning i turneringen.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stänga av spelare eller ledare som uppträder osportsligt mot domare, funktionär mm oavsett om det är första eller andra röda kortet.

Respektive lagledare ansvarar för uppföljningen.

§ 13. WALK OVER
Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§ 14. SPELPROGRAM
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring i det officiella spelprogrammet sker skriftligen till berörda lagledare.

§ 15. RESULTATSERVICE
 Fortlöpande resultat presenteras på Norden Cups hemsida - du finner resultaten genom att gå till  http://www.norden-cup.se/spelprogram-resultat