Avgifter & betalning 2021

Deltagarkort/Norden Cup Card

Deltagarkort är obligatoriskt för att få deltaga i cupen. Det finns tre olika kategorier på deltagarkort.

Kategori A Kategori B1 Kategori B2 Kategori B3 Kategori C
Boende på Skola Hotel Scandic - Enkelrum Hotel Scandic - Dubbelrum Hotel Scandic -
3-4 bäddsrum
Deltagarkort (endast för lokala lag)
Lagavgift 2 695 SEK/lag 2 695 SEK/lag 2 695 SEK/lag 2 695 SEK/lag 2 695 SEK/Lag

- Betalning senast

Boendekostnad/
Deltagaravgift
1 495 SEK/deltagare 3 020 SEK/Deltagare 2 650 SEK/Deltagare 2 295 SEK/Deltagare 375 SEK/Deltagare
Måltider 8 måltider ingår 8 Måltider ingår 8 måltider ingår 8 måltider ingår inga måltider ingår
Norden Cup Card *) ingår ingår ingår ingår ingår
Extra övernattning 26/12 - 27/12 175 SEK/deltagare
och natt,
inkl frukost
825 SEK/Person 640 SEK/ Person 500 SEK/Person
Extra övernattning 30/12 - 31/12 145 SEK/Deltagare
och natt
exkl frukost
825 SEK/Person 640 SEK/ Person 500 SEK/Person
Lunch 27/12** 85 SEK/Person 85 SEK/Person 85 SEK/Person 85 SEK/Person 85 SEK/Person
Lunch 30/12** 85 SEK/Person 85 SEK/Person 85 SEK/Person 85 SEK/Person 85 SEK/Person

*) Norden Cup Card - I Norden Cup Card ingår för närvarande förutom eventuellt boende, enbart Norden Cups egna busstransporter mellan Valhalla och de andra spelplatserna, Lundby Strand och Kärrahallarna.

**) Luncherna den 27/12 och den 30/12 på Burgårdens bespisning.

 

Alla betalningar sker på detta sätt:
För betalning inom Sverige

Bankgiro: 410-3222 /Kärra HF
 

För betalning från utlandet

Bankgiro: 410-3222

IBAN: SE7860000000000763581682

BIC:HANDSESS, Kärra HF, Lillekärr Norra 193, 435 34 Hisings Kärra
 

Övrig information

Efter att vi har mottagit er anmälningsavgift kommer vi att bekräfta er anmälan.
Tiden för er anmälan räknas från den dag vi erhåller lagavgiften.

Deltagaravgiften skall vara betald senast  15 November. I annat fall kan vi inte garantera ert boende.

Lagavgiften återbetalas ej.