Avgifter & betalning 2024

Deltagarkort/Norden Cup Card

Deltagarkort är obligatoriskt för att få deltaga i cupen. Det finns tre olika kategorier på deltagarkort.

Kategori A Kategori B1 Kategori B2 Kategori B3
Boende på Skola Hotel Scandic - Enkelrum Hotel Scandic - Dubbelrum Hotel Scandic -
3-4 bäddsrum
Lagavgift 2 995 SEK/lag 2 995 SEK/lag 2 995 SEK/lag 2 995 SEK/lag

- Betalning senast

Boendekostnad/
Deltagaravgift
2 195 SEK/deltagare 3 695 SEK/Deltagare 3 395 SEK/Deltagare 2 995 SEK/Deltagare
Måltider 8 måltider ingår 8 Måltider ingår 8 måltider ingår 8 måltider ingår
Norden Cup Card *) ingår ingår ingår ingår
Extra övernattning 26/12 - 27/12 195 SEK/deltagare
och natt,
inkl frukost
930 SEK/Person 715 SEK/ Person 565 SEK/Person
Extra övernattning 30/12 - 31/12 180 SEK/Deltagare
och natt
exkl frukost
930  SEK/Person 715 SEK/ Person 565 SEK/Person
Lunch 27/12** 95 SEK/Person 95 SEK/Person 95 SEK/Person 95 SEK/Person
Lunch 30/12** 95 SEK/Person 95 SEK/Person 95 SEK/Person 95 SEK/Person

*) Norden Cup Card - I Norden Cup Card ingår för närvarande förutom eventuellt boende, enbart Norden Cups egna busstransporter mellan Valhalla och de andra spelplatserna, Lundby Strand och Kärrahallarna.

**) Luncherna den 27/12 och den 30/12 på Burgårdens bespisning.


 

Övrig information

Efter att vi har mottagit er anmälningsavgift kommer vi att bekräfta er anmälan.
Tiden för er anmälan räknas från den dag vi erhåller lagavgiften.


Deltagaravgiften skall vara betald senast  15 November. I annat fall kan vi inte garantera ert boende.

Lagavgiften återbetalas ej.

Betalningar
Anmälningsavgiften ska betalas senast tio dagar efter att anmälan har registrerats. När vi mottagit er anmälningsavgift bekräftar vi er anmälan.

Boendekostnaden och/eller deltagaravgiften ska betalas senast 15 November. Om boendekostnaden inte har blivit betald fem dagar efter dess förfallodag har Norden Cup rätt att häva er anmälan utan någon rätt till återbetalningar anmälningsavgiften. För hotellbokningar se er bokningsbekräftelse.

 

Alla betalningar sker på detta sätt:
För betalning inom Sverige

Bankgiro: 410-3222 /Kärra HF
 

För betalning från utlandet

Bankgiro: 410-3222

IBAN: SE7860000000000763581682

BIC:HANDSESS, Kärra HF, Lillekärr Norra 193, 435 34 Hisings Kärra


Avbokning
Om ni behöver avboka er anmälan görs det genom att maila till magnus@karrahf.se , ange lagets anmälningsnummer. Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar.
Eventuell återbetalning av boendekostnaden för enskilda spelare sker endast om ni avbokar före 10 December. Efter 20 November sker återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg.

Inställd turnering
Norden  Cup är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Norden Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.