Läkare & Sjukvård

Vid skada eller sjukdom hänvisar vi till det allmänna sjukvårdsystemet i Göteborg.


Vi kommer att ha läkare på plats i Lundby Strand och Lillekärrhallen enligt nedan,  för omhändertagande av akuta skador samt bedömningar och rådgivning vid skador under cupen.
 

Läkare finns på plats enligt nedan tider:
 
OBS Preliminära tider


Datum     Plats                         Tider
27/12        Lundby Strand        18.00-20.00   
28/12        Lundby Strand        18.00-20.00 
30/12        Lillekärrhallen         09.00-16.00