Skolfördelningen är klar !

Fördelningen på skolor för de lagen som bor på skolförläggning är nu klar !

Se den här, Skolfördelning