Skolförläggning

Vi har fått frågor om i vilken skola respektive lag är inkvarterade. I år bor alla lag med skolförläggning på Burgårdens Gymasium.

Se karta