Läkare & Sjukvård

Vid skada eller sjukdom hänvisar vi till det allmänna sjukvårdsystemet i Göteborg.

Under några tider kommer vi att ha läkare på plats i Valhalla för omhändertagande av skador samt bedömningar och rådgivning vid skador under cupen.

Nedanstående tider kommer Läkare att finnas i Valhalla